GET THE LATEST ON THE COVID-19 VACCINE​

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

MClogo2 (1)
Untitled design

City Council of Manila

Vision and Mission

Vision and Mission

Our Vision

Our Vision

To become the magnificent and world-class capital city of the country, with its rich history and distinct character, diverse hubs of knowledge and creativity and centers for social, cultural, educational commerce and trade, linking the nation to the world, inspiring the hopes of its people and putting God first, at all times.

To become the magnificent and world-class capital city of the country, with its rich history and distinct character, diverse hubs of knowledge and creativity and centers for social, cultural, educational commerce and trade, linking the nation to the world, inspiring the hopes of its people and putting God first, at all times.

Upang maging kahanga-hanga at pandaigdigang-uri na kabisera ng bansa, gamit ang kaniyang mayamang kasaysayan at pamana, naiibang katangian, malawak na linangan ng karunungan at pagkamalikhain, at mga lugar ng pagtitipon, kultura, edukasyon, kabuhayan at kalakalan, na siyang nag-uugnay ng bansa sa mundo, nagbibigay sigla sa pag-asa ng mamamayan at nagtatakda na Maykapal ang una  sa lahat ng panahon.

Upang maging kahanga-hanga at pandaigdigang-uri na kabisera ng bansa, gamit ang kaniyang mayamang kasaysayan at pamana, naiibang katangian, malawak na linangan ng karunungan at pagkamalikhain, at mga lugar ng pagtitipon, kultura, edukasyon, kabuhayan at kalakalan, na siyang nag-uugnay ng bansa sa mundo, nagbibigay sigla sa pag-asa ng mamamayan at nagtatakda na Maykapal ang una  sa lahat ng panahon.

Our Mission

Our Mission

Provide the legal foundation and governance policies, forge vital partnerships advantageous to the  city, and harness urban assets for green, resilient, equitable, smart, and sustainable development, with its capable and committed public servants, working together, in providing quality and proactive legislation and corruption-free services for the general welfare of the people and the progress of this magnificent, premier city.

Provide the legal foundation and governance policies, forge vital partnerships advantageous to the  city, and harness urban assets for green, resilient, equitable, smart, and sustainable development, with its capable and committed public servants, working together, in providing quality and proactive legislation and corruption-free services for the general welfare of the people and the progress of this magnificent, premier city.

Magbigay ng sandigan sa batas at patakaran sa pamamahala, magsulong ng mga mahalagang kasunduan na kapaki-pakinabang sa lungsod, pagyamanin ang mga ari-arian para sa isang luntian, matibay, magaling, pantay-pantay at napananatiling kaunlaran, katuwang ang mga mahuhusay at tapat na lingkod bayan, na sama-samang nagbibigay ng de-kalidad at napapanahong pagsasabatas ng mga adhikain at serbisyong walang bahid ng katiwalian para sa pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan at pagsulong nitong kahanga-hangang lungsod.

Magbigay ng sandigan sa batas at patakaran sa pamamahala, magsulong ng mga mahalagang kasunduan na kapaki-pakinabang sa lungsod, pagyamanin ang mga ari-arian para sa isang luntian, matibay, magaling, pantay-pantay at napananatiling kaunlaran, katuwang ang mga mahuhusay at tapat na lingkod bayan, na sama-samang nagbibigay ng de-kalidad at napapanahong pagsasabatas ng mga adhikain at serbisyong walang bahid ng katiwalian para sa pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan at pagsulong nitong kahanga-hangang lungsod.

Republic Act No. 6713

Republic Act No. 6713

Code of Conduct and Ethical Standards
for Public Officials and Employees

Code of Conduct and Ethical Standards
for Public Officials and Employees

g13269

Section 4

Section 4

Commitment to Public Interest
Professionalism
Justness and Sincerity
Political Neutrality
Responsiveness to the Public
Nationalism and Patriotism
Commitment to Democracy
Simple Living

Commitment to Public Interest
Professionalism
Justness and Sincerity
Political Neutrality
Responsiveness to the Public
Nationalism and Patriotism
Commitment to Democracy
Simple Living

Layer_1 (6)