GET THE LATEST ON THE COVID-19 VACCINE​

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

MClogo2 (1)
Untitled design

City Ordinances

ORDINANCE No. 6950

Date Approved:

4 September 1970

City Council:

Layer_1 (4)

Principal Authors

N/A

Co-Authors

KAUTUSANG NAGPAPANGALAN NG '' LUNDUYANG PANGKALUSUGANG PEDRO GIL'' SA DATING ''SASES HEALTH CENTER'' NA NASA SAN ANDRES SUBDIVISION, STA. ANA.